Phần thưởng đăng ký

Đăng ký và đếm ngược cùng Royal77 đến sự kiện thể thao thú vị nhất trong năm, QATAR 2022!

ngày 7
ngày 14
ngày 21

Đăng nhập hàng ngày để kiếm thêm phần thưởng

Điều khoản và điều kiện

1. Chiến dịch này bắt đầu từ 01.11.2022 00:00:01 (GMT+7) đến 21.11.2022 23:59:59 (GMT+7). Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên đã đăng ký của Royal77.

2. Tất cả các thành viên đã đăng ký đủ điều kiện (có tiền gửi hoặc không có tiền gửi) đều đủ điều kiện tham gia sự kiện Đếm ngược này.

3. Tiền thưởng đếm ngược sẽ được phân phối như bảng dưới đây :

Nhận phòng liên tiếp trong ngày Bonus Đạt được Yêu cầu tái đầu tư
7 ngày Tín dụng miễn phí 50.000 VND Gấp 8 lần
14 ngày Tín dụng miễn phí 75.000 VND
21 Ngày Voucher thưởng nạp tiền 10%

4. Thành viên phải hoàn thành việc kiểm tra liên tiếp để nhận được tiền thưởng cao nhất.

5. Số tiền thanh toán tối đa cho Phiếu Thưởng Tiền Gửi 10% sẽ là 10.000.000 VND.

6. Tất cả Phiếu thưởng tiền gửi 10% có giá trị đến ngày 18 tháng 12 năm 2022.

7. Sẽ có tổng số tiền trong tổng giải thưởng trị giá 5.777.777.777 VND trong toàn bộ Chiến dịch Qatar 2022. Bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra ngoài tổng số tiền của nhóm giải thưởng sẽ bị từ chối.

8. Các thành viên đủ điều kiện chỉ có thể nhận tiền thưởng MỘT LẦN.

9. Tất cả các loại đặt cược, cước trống, cược từ 2 phía, tất cả đặt cược vào các trò chơi bị loại trừ như kể trên sẽ không được tính vào yêu cầu doanh thu cược tiêu chuẩn.

10. Royal77 có quyền rút lại tính khả dụng của bất kỳ đề nghị nào cho bất kỳ thành viên nào hoặc thành viên nhóm / tổ chức bất cứ lúc nào và theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi.

11. Điều khoản & Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.

^