Điều Khoản & Điều Kiện


Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng cho khách hàng (“khách hàng”/ “hội viên”), những người sử dụng bất kì sản phẩm, ứng dụng, trang web được cung cấp hoặc đăng ký tài khoản (còn được gọi là dịch vụ của Chúng Tôi) với bất kì thương hiệu được bảo hộ, những thông tin được quản lý bởi nhà cái Royal77. Hội viên cần chắc chắn và đảm bảo đã đọc và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện này. sau khi hội viên đăng ký tài khoản trên website Royal77 của Chúng Tôi. Mặc định xem như quý khách đã đọc và chấp nhận tất cả điều khoản & điều kiện.


1. Bằng việc sử dụng ( bao gồm cả tên miền phụ) của trang web Royal77 hoặc bất kì đường dẫn nào có liên quan khác ( trang web ) , các phần mềm, ứng dụng di động và các mạng xã hội khác được chúng tôi đăng ký thì đều đồng ý ràng buộc với tất cả các Điều Điều Kiện Sử Dụng ("T&C") và áp dụng quy định đối với các sản phẩm cá cược của chúng tôi, và quý khách được coi là đã chấp nhận và hiểu rõ tất cả Điều Kiện Sử Dụng.

2. Quý khách cần có trách nhiệm đọc và xem qua Điều khoản & điều kiện, cùng với các quy tắc của tất cả sản phẩm và các trò chơi mà quý khách chọn để tham gia. Tất cả Quy Tắc có thể tìm kiếm trong mục "Các Quy Tắc"trong trang web. Công ty có quyền thêm hoặc hủy bỏ các trò chơi trong trang web mà không cần thông báo trước.

3. Quý khách cần phải trên 18 tuổi mới có thể tạo tài khoản. Chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp các bằng chứng về độ tuổi từ hội viên và đình chỉ tài khoản đến khi các tài khoản được xác minh thỏa đáng.

4. Hội viên chỉ có thể có một tài khoản đăng ký trên trang web này. Nếu quý khách mở nhiều hơn một tài khoản, tất cả các tài khoản quý khách đăng ký có thể bị khóa và đóng. Royal77 có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tất cả các tài khoản hoặc cho phép một tài khoản duy nhất hoặc phần còn lại tài khoản có thể bị khóa hoặc đóng.

5. Hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin chi tiết của quý khách là chính xác trước khi quý khách xác nhận vé cược. Quý khách không thể hủy cược hay thay đổi vé cược khi xác nhận vé cược thành công. Hội viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả các tổn thất ảnh hưởng bởi vé cược đã được xác nhận thành công.

6. Hội viên có trách nhiệm tự bảo quản tên đăng nhập và mật khẩu, bất kỳ vé cược được xác nhận thành công thông qua đặt cược bởi tài khoản đó đều được xem là vé cược hợp lệ.

7. Hội viên không được có bất kì gian lận, sữa chữa, cấu kết/ thông đồng ( ví dụ: chuyển tiền qua lại khi tham gia) hoặc các hoạt động trái pháp luật khác liên quan đến sự tham gia của quý khách trong bất kì trò chơi, các sản phẩm và các ứng dụng và không sử dụng bất kì các phần mếm hỗ trợ như robot, kỹ thuật hoặc phần mềm/phần cứng thiết bị hỗ trợ quý khách tham gia trong bất kì trò chơi, các sản phẩm hay các ứng dụng. Royal77 có quyền khóa hoặc đình chỉ tài khoản của quý khách mà không cần đưa ra bất kì thông báo nào và lý do có thể dẫn đến việc hủy bỏ số dư và tiền thắng cược từ tài khoản quý khách.

8. Royal77 nghiêm cấm các hành vi việc sử dụng giấy tờ giả cũng như gian lận khi tham gia đặt cược.Quý khách chỉ nên chuyển tiền vào tài khoản Royal77 với mục đích cá cược vào trang web. Chúng tôi sẽ đình chỉ và khóa tài khoản của quý khách nếu chúng tôi có đủ lý do để tin rằng quý khách đã vi phạm các Điều Kiện Sử Dụng của Royal77, và hoặc tin rằng quý khách có hành động gian lận trong web Royal77 hoặc các đường dẫn thay thế khác. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường hoặc hủy bỏ số tiền thắng cược, tiến khuyến mãi, tiền về cỏ, điểm thưởng và phí giao dịch từ tài khoản của quý khách.

9. Vì lý do an toàn và bảo vệ quyền lợi của quý khách, Royal77 có quyền yêu cầu xác nhận và cung cấp các thông tin chứng từ hợp lệ để tiến hành kiểm tra và thẩm định đối với người sở hữu tài khoản hội viên.

10. Royal77 có quyền yêu cầu xác nhận và cung cấp các thông tin chứng từ hợp lệ để tiến hành kiểm tra và thẩm định đối với người sở hữu tài khoản hội viên. Cho nên Royal77 được quyền yêu cầu Hội viên cần cung cấp các thông tin, chứng từ hợp lệ khi có yêu cầu từ chúng tôi. Và việc rút tiền sẽ tạm hoãn xử lý đến khi chúng tôi nhận đầy đủ thông tin, chứng từ theo yêu cầu. Các chứng từ hợp lệ bao gồm:

  • Bản sao các giấy tờ tùy thân hợp lệ, chẳng hạn như Hộ Chiếu hoặc Giấy Phép Lái Xe
  • Bản sao hóa đơn tiền điện, hóa đơn điện thoại, v.v.
  • Sao kê ngân hàng có đóng dấu mộc xác nhận từ phía ngân hàng. Chúng Tôi không chấp nhận bản sao báo cáo tài khoản / chi tiết tài khoản trực tuyến (Sao kê điện tử của tài khoản ngân hàng).

11. Bất kì khoản tiền thưởng nào cũng chỉ được áp dụng 1 lần đối với mỗi cá nhân, gia đình, hộ gia đình, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, môi trường của thiết bị máy tính và di động hoặc địa chỉ IP được chia sẻ (trường đại học, trường học, thư viện công cộng, nơi làm việc.vv), trừ khi được đề cập cụ thể khác. Royal77 có quyền đóng tài khoản của quý khách và tịch thu mọi khoản tiền hiện có nếu tìm thấy bằng chứng lạm dụng/ gian lận.

12. Chúng Tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện, khuyến mãi hoặc giới hạn tính đủ điều kiện của người chơi tham gia vào chương trình khuyến mãi, hủy bỏ khuyến mãi bao gồm thu hồi tất cả tiền thắng cược vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

13. Hội viên cần phải đọc, hiểu và đồng ý cho tất cả điều kiện sử dụng chương trình khuyến mãi (T&C) cung cấp trong mỗi chương trình khuyến mãi. Nếu có bất kì điều kiện sử dụng trong chương trình khuyến mãi có vi phạm hoặc có bằng chứng về hội viên có hành động gian lận hoặc cố ý đặt cược một loạt, thông đồng hay chuyển tiền cược qua lại thực hiện bởi hội viên, một nhóm/tổ hợp/chuyên nghiệp do tiền khuyến mãi, tiền về cỏ, tiền cược miễn phí hoặc bất kỳ chương trình khuyến mãi khác. Royal77 có quyền yêu cầu bồi thưởng, vô hiệu hoặc hủy bỏ tất cả khuyến mãi, tiền thắng cược và phí thanh toán từ tài khoản hội viên và/hoặc tài khoản nhóm.

14. Trong trường hợp Chúng Tôi nghi ngờ / phát hiện cá nhân và tổ chức với các người chơi khác để lạm dụng các chương trình khuyến mãi, gian lận giá hoặc thao túng sự kiện, thao túng tỷ lệ thì Chúng Tôi toàn quyền quyết định đình chỉ, vô hiệu hoặc hủy bỏ tất cả khuyến mãi, tiền thắng cược và phí thanh toán từ tài khoản hội viên và/hoặc tài khoản nhóm.

15. Các hành vi lạm dụng khuyến mãi bao gồm: Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ trò chơi, và tất cả các tổn thất gây ra do người chơi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Royal77 sử dụng hệ thống kiểm duyệt toàn diện, bất cứ cá nhân hoặc một nhóm có hành vi cược đồng thời hai bên giữa website Royal77 và các website khác chúng tôi đều có thể phát hiện ra được.

16. Các điều khoản nêu trên chỉ được công bố và áp dụng tại mục “Điều khoản & điền kiện”, bất kỳ điều khoản & điều kiện nào thông báo thông qua Email, chat hoặc điện thoại đều được xem là không có hiệu lực.

17. Royal77 bảo lưu quyền quyết định cuối cùng tạm ngưng hoặc sửa đổi Điều khoản & điều kiện vào bất kỳ thời gian & thời điểm nào mà không cần báo trước.

18. Các điều khoản này có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nếu có bất kì sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất kì phiên bản ngôn ngữ nào khác trong Điều Khoản này về mặt ý nghĩa và cách giải thích, thì ý nghĩa và cách giải thích trong phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

^